Om oss

Lundstad Grønt ble etablert i 1999 og drives i dag av brødrene Einar og Thor Anton Dyste.

Vår base og vårt hovedkontor ligger på Kolbu på Toten, men dyrkbar mark har vi i hele innlandet.  Alt i alt dyrker vi rundt 5000 mål med eid og leid jord. Omtrent en tredjedel av dette ligger på Toten. Gården vår på Kolbu er på omtrent 280 mål og siden 2002 har vi hatt nitti mål tilleggsareal på naboeiendommen.

 

Lang historie

Dyste-slekta har drevet dyrking av grønnsaker siden tidlig på 70-tallet. I dag dyrker vi gulrøtter, reddiker, brokkoli, kålrot, neper, rettich og poteter. Vi har også startet med økologisk dyrking, i første omgang med brokkoli og sukkererter. Jordsmonnet er viktig og vi leter frem riktige jordtyper for de ulike grønnsakene, slik at disse får optimale vekstvilkår og best smak og kvalitet.

 

Magnes

Magne Kr. Dyste har i dag sin egen serie produkter under navnet ”Magnes”. Per i dag har han lansert ”Magnes småpoteter” og ”Magnes minipoteter”.

Gården vår

Dagens driftsbygningen ble satt opp av faren vår, Magne Kr. Dyste i 1982. På den tida hadde vi også griser og med nytt fjøs bygget i 2000 drev vi med kombidrift frem til 2010. Da bestemte vi oss for å satse for fullt på grønnsaker, og alle bygninger ble restaurert og tilpasset moderne grønnsaksdrift, med råvarelager, mottak, vasking og pakking og ferdigvarelager. Med styrte kjølesoner med kontrollerte temperaturer la vi forholdende lagt til rette for best mulig bevaring, holdbarhet og kvalitet.

 

Vekstskifte og bærekraft

Vi fokuserer mye på vekstskifte for sunn plantehelse og bedre jordkvalitet. Målet er jo at senere generasjoner kan overta et varig og bærekraftig vekstmiljø. For å få til dette samarbeider vi med mange bønder og på egeneid jord driver vi vekstskifte selv. Blant annet dyrker vi korn på arealer vi ikke bruker til grønnsaker. Vi satser også på integrert plantevern, som for eksempel insektsduk, den mest miljøvennlige måten å bekjempe skadedyr på. Alle våre grønnsaker dyrkes i henhold til våre egne strenge krav til jordsmonn, jordbearbeiding, vann og næringstilgang.